Mariequellen Athlas

Sk Hagatorp Valp och Specialutställning 21-5-2009.
Domare : Thomas Teubert, Tyskland
Hanvalpar 4 - 6 mån.
Mariequellen Athlas 1:a plats.

Domarberättelse:
Storlek och helhetsintryck: Kraftfull mycket bra pigment, mycket bra uttryck.

Detaljbeskrivning: Kraftigt huvud, bra manke, markerat brant kors mycket bra underlinje, bra vinklar fram - mycket bra vinklar bak. Markvinnande rörelser.
 

Stolt ägare gratuleras till Segern.

Mariequellen Athlas

SSM 2009
Domare : Lars Nilsen.
Hanvalpar 6 - 8 mån.
Plats 18/26.

Domarberättelse:
Medelkraftig mycket god typ, mycket goda byggnadsförhållanden, väl pigmenterad. Kraftfullt huvud, något flack manke fast rygg, något fallande kors. Mycket välvinklad fram och bak ej helt korrekt front. Bra underlinje något lösa rörelser sedd fram och bak ifrån, vägvinnande rörelser.

Thomas/Athlas, Enköping 19 Sept.2009.

Mariequellen Athlas.

Og Enköping 19 sept. 2009
Domare : Christoph Ludwig, Tyskland
Hanvalpar 8 - 10 mån.
Plats 2/4.

Domarberättelse : kommer.

Stolt ägare på prispallen.

Mariequellen Athlas.

Sk Listerby, 9 Januari 2010.
Domare: Fredrik Steen.
Hanar 12 - 18 mån.
Plats 2/7.
Domarberättelse: Stor medelkrftig mycket bra propotioner. Mycket bra huvud och uttryck. Mycket bra över och underlinje.Normalt bröstförhållande korrekt front.Bra vinklad fram, mycket bra vinklad bak. Parallell med något lösa armbågar. Goda rörelser.

SSM 2010.
Domare: Bernhard Norda.
Hanar 18 - 24 mån.
Sg 14.
Domarberättelse : På den övre storleksgränsen, Kraftfull, Långsträckt.
Kraftigt huvud, något lösa läppar, Hög manke, goda linjer, Något kort kors. Korrekta vinklar, bra gångverk, fast rygg.
 

Mariequellen Athena

Og Enköping 19 sept. 2009
Domare : Christoph Ludwig, Tyskland
Tikvalpar 8 - 10 mån.
Plats 5/5.

Domarberättelse kommer.

Gipsy von Grossular.

Sk Listerby, 9 Januari 2010.
Domare: Fredrik Steen.
Ökl Tikar.
Plats 1/8.

Domarberättelse:
Över medelstor Medelkraftig, en aning långsträckt.
Mycket bra huvud och uttryck. Bra över och underlinje. Mycket bra bröstförhållande. Korrekt front. Bra vinklar fram, Mycket bra vinklar bak.
Parallell torr och stram. Mycket bra rörelser. Något kortpälsad men mycket välskött.

Mariequellen Bozz (Berra)

SSM 2010
Domare : Sune Karlsson.

Bra huvud, Hög manke, Fast rygg, Någor brant kors, Korrekt front, Överarmen kan vara bättre vinklad, Välvinklad bak, Marktrång bak, Steglängd önskas bättre fram, Bra bak.Mariequellen Bozz (Berra)

Domare: Dirk Gabriel, Tyskland

Domarberättelse: Stor, Kraftfull, mycket god fasthet. Hög manke, mycket bra kors och vinklar. Hunden visas urfälld.

Mariequellen Blondie (Opal).

Weda 6 feb.
Domare: Helmut Buss, Tyskland

Domarberättelse: Stor uttrycksfull. Medelkraftig torr och fast, långsträckt. Bra uttryck bra pigment, feminin. Bra manke, rak fast rygg, men kort avfallande kors. Bra vinklar fram, mycket bra vinklar bak. Utpräglat bröstförhållande, något tåvid. Lösa hasleder bra framsteg, energisk kraftfull gång.

Mariequellen Celeste

Mariequelen Cliff (Diesel).

Sk Umeå 21 Maj 2011.
Domare:Anders Eriksson.
4 - 6 mån.

Domarberättelse. Medelkraftig, bra pigmenterad. Tillräckligt utpräglat huvud. Hög manke, fast rygg, avfallande kors, goda bröstförhållanden. Goda vinklar, hastrång, parallell fram.
Vävinnande rörelser.

      

Larry von Gerberra

SK Enköping den 23 Sept. 2012.
Domare: Hans-Ludger Göke, Tyskland

Sg 1/9 - 9 - 18 mån.Domarberättelse: Typ och uttrycksfull. Mycket bra pigmenterad.En mycket harmonisk hane. Mycket bra huvud. Utpräglad mask. Korrekta vinkelförhållanden. Bra bröstförhållande. Korrekt front. Kraftfullt gångverk,fria parallela rörelser.

Sd Småland 14 Okt. 2012

Domare: Christoph Ludwig, Tyskland
Juniorklass.
Placering Sg 1/7

Domarkritik: Medelstor, medelkraftig, mycket typ och uttrycksfull. Harmoniska linjer, mycket bra vinklar, kraftfulla långa markvinnande rörelser.
                 

Mariequellen Dertie.

SK Enköping 22 Sept. 2012.

Domare: Hans-Ludger Göke,
Tyskland
Tikvalp 4 - 6 mån
Placering 4/9
Domarkritik: Tik med rätt kraft och storlek för sin ålder. Kraftigt huvud. Bra överlinje men kort kors. Bra vinklad. Ett bra påskjut framsteget skulle önskas friare
.

Noa von Gerberra

Sd Stockholm 2 febr. 2014

Domare: Henri Motz, Frankrike

Tikvalp 6 - 9 mån.

Placering 2/6
Domarkritik: Stor, något långsträckt. Uttrycksfullt, bra huvud. Bra manke, bra överlinje korrekt kors. Bra vinklad bak. Överarmen skulle ligga något mer tillbaka lagd. Korrekt front med ett bra steg och påskjut.

Noa von Gerberra

Sk Lövsättra 25 maj 2014

Domare: Hans Karl, Tyskland

Junior tikar 9 - 18 mån.

Placering 3/7.

Domarkritik: Stor, medelkraftig,. Långsträckt, normal manke. Fast rygg, kort avfallande kors, stel överarm. Utpräglat bröstförhållande. Bakbensvinkel mycket bra, bra gångverk.

Noa von Gerberra

SSM 2014.

Domare: Helmut, König Tyskland.

Tikar: 12 - 18 mån.

Sg 15.

Domarkritik: På den övre storleksgränsen. Bra längd och höjdförhållanden. Kraftigt bra uttryck. Hög manke, fast rygg, bra kors. Utpräglat bröstförhållande, korrekt front. Överarmen är stel, mycket bra vinklad bak. Parallell,  kraftigt påskjut, framsteget bundet, mycket temperament.

Noa von Gerberra Sg 164 Bszs 2014.

SK Enköping 21/9 14

Domare: Harald Hohmann, Tyskland

Tikar: 9 - 18 mån.

Excellent 3

Domarkritik. Stor medelkraftig , mycket feminin typ. Hög manke ett kort underbröst bra vinklar bak, överarmen skall vara längre och mer tillbakalagd. Mellanfoten är väl stram. Rymligt kraftfullt gånverk.

Noa von Gerberra

Og Hagatorp 14 maj 2015 Olly v Gerberra

Domare: Patrik Blomqvist

Tikar 9 - 12 m

Stor medelkraftig, långsträckt. Pigment önskas djupare. Feminint huvud, mörka ögon. Bra över och underlinje, skuldran önskas mer tillbakalagd. Mycket bra vinklar fram och bak, korrekt front. Lösa armbågar, parallell bak, frambenssteget önskas friare och påskjutet kraftfullare.SD Närke 28 juni 2015. Olly v Gerberra

Domare: Mats Höglund

Tikar: Jkl Exellent 1

Stor, medelkraftig, korrekta byggnadsförhållanden. God pigmentering, feminint välformat huvud. Bra över och underlinje. Välvinklad fram, mycket välvinklad bak. Korrekt front. Mycket lätta vägvinnande rörelser.