Josy vom Gleisenauer Schloss.

Josy vom Gleisenauer Schloss.
E. Napoli von Bad-Boll
U. Fly vom Gleisenauer Schloss.

Ny ungtik i kenneln

Josy.