Schäferhundavel Är brukshundavel.
Ryttmästare Max von Stepahanitz.