Då har vi kommit igång med träningen.
Xita arbetar mot Tony.